Nye medlemmer

Hva skal til for å bli medlem?

Kriterier for medlemskap


i.Alle med norsk statsborgerskap kan søke medlemskap som støtte, familie eller juniormedlem i RKMC Chapter Norway 1 uavhengig av bosted i Norge så lenge man er eller har vært ansatt i et brannvesen, 110 sentral, fagdirektorat og har en interesse for yrket og yrkets egenart ved å hjelpe nødstilte generelt.

ii.Aktive medlemmer må ha tilgang til motorsykkel og inneha gyldig motorsykkel sertifikat.

iii.Som aktivt medlem må en være, eller ha vært heltids eller deltids ansatt i kommunalt eller statlig 110-sentral eller brann/redningsvesen. I tillegg må en ha godkjent norsk motorsykkelførerkort og eie eller ha tilgang på motorsykkel.


Medlemmer og medlemskapRKMC, Chapter Norway 1 benytter følgende medlemskategorier:

1.Aktivt medlem
2.Støtte medlem
3.Familie medlem
4.Junior medlem

Alle søknader blir individuelt vurdert.

Last ned søknads skjema for medlemskap ifra linken under.

Søknad om medlemskap

Send din søknad til oss på email: Kontakt oss på kontakt@redknightsmc.no