15. februar 2020
24. mars 2020

ÅRSMØTE 2020

Fremøte 6 stk.

Styre er ikke fulltalig, Terje var forhindret og kunne ikke være med. Innkallingen ble godkjent. Regnskapet ble godkjent.

Det er ingen innkommende forslag. det ble diskutert akktivitetsplan for 2020 det er noen større arrangement som

det er interesse for. Rothe Hahn 14-17 juni i Tyskland.

2020 International Convention i Paris. Nordisk mesterskap , fotball i Stockholm.

Bestilte merker vil heretter sendes ut første virkedag i månden.

VALG AV STYRE.

President Øystein Tviberg valg for 2 år

Vise president Frank Åstvedt valg for 1 år

Kasserer og sekretær Jarle Taule valg for 2 år

Styremedlem Tor Atle Instebø valg for 2 år

Styremedlem Stein Eriksen ny valgt for 2 år

Styremedlem Terje Semb valgt for 2 år

Styremedlem Kjetil Landsvik valg for 1 år

REFRENT; FRANK ÅSTVEDT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *